Selecteer een pagina

Een nieuwe regering, met een nieuwe Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar wat kan Carola Schouten het beste als eerste aanpakken als je het de boer vraagt?

Allereerst vroegen we aan onze respondenten of Carola Schouten überhaupt wel een goede keuze is als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Maar liefst 62,5% is van mening dat het een goede keuze betreft. De rest weet het gewoon niet. Opmerkelijk dat niemand ‘Nee’ als antwoord gaf, of met een alternatief kwam. Uit een vorige peiling bleek namelijk dat Jaco Geurts (CDA) een populaire kandidaat voor deze ministerspost was bij de boeren.

Is Carola Schouten een goede kezue als Minister van Landbouw

 

Waarmee moet Carola Schouten volgens de agrariër als eerste aan het werk gaan?

Bijna de helft van de ondervraagden vinden dat een betere betaling voor boeren en hun producten het belangrijkste punt is voor de Minister van Landbouw om mee aan de slag te gaan. Met 20,8% gevolgd door het verbeteren van het imago van de boer. De agrariër is er van overtuigd dat de ‘gewone burger’ maar ook de politiek en media over het algemeen te negatief denken en praten over hen. Daar mag best wel wat aan gedaan worden, tijd voor Carola Schouten om dat op te pakken.

Het derde actiepunt is het verminderen van de regels volgens het panel van Agri Peilingen. De boer wordt te vaak belemmerd met regeltjes en papierwerk en kan zo minder tijd besteden aan waar het om gaat.

Waarmee moet Carola Schouten volgens de boer als eerste aan het werk gaan.

De resultaten verder onderverdeeld

Wanneer we alleen kijken naar melkveehouders, dan zien we direct dat vooral zij de betere betaling voor hun product als belangrijkste item weten aan te geven.

Het actiepunt de vermindering van regels is gelijkmatig verdeeld over alle verschillende agrarische disciplines.

Voornamelijk de loonwerkers en akkerbouwers vinden de imagoverbetering het belangrijkste punt om mee te beginnen.

Interessant om de verschillen binnen de agrarische disciplines te zien. Laat in een reactie weten hoe u er over denkt!

Hoe lang houdt het kabinet Rutte-III het vol?

De respondenten van Agri Peilingen zijn over het algemeen positief. Meer dan de helft gaat er van uit dat het kabinet Rutte-III de volledige regeerperiode vol gaat maken. De rest is nogal verdeeld, zoals te zien is in de grafiek.

Hoe lang houdt het kabinet Rutte-III het vol volgens de boer

Lezers van De Loonwerker gokken er op dat deze regering het slechts 2 à 3 jaar volhoud. Ruim 60% van de loonwerkers heeft dat als antwoord gekozen.
40% van de lezers die Trekker of Agri Trader als favoriete blad hebben gunnen de regering hun volledige regeerperiode.

De tijd zal het leren of deze regering met Carola Schouten als Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de rit uitzit. Tegelijkertijd zijn we erg benieuwd waar onze Minister haar tanden als eerste in gaat zetten. We wensen haar veel succes en wijsheid toe!

Geef zelf uw mening!