Selecteer een pagina

Eén van de laatste dingen die oud-staatssecretaris Martijn van Dam heeft gedaan betreft de weidegang. Hij heeft het rapport ‘Maatregelen om weidegang te bevorderen‘ naar de tweede Kamer gestuurd. De bedoeling is om er voor te zorgen dat in 2020 weidegang door 80% van de melkveebedrijven toegepast wordt. In het rapport worden 6 voorbeelden gegeven op basis van uitvoerbaarheid, haalbaarheid en termijn.

De boeren echter zijn sterk verdeeld over dit plan. De volgende vraag hebben wij hen voorgelegd:

De weidegang verhogen naar 80% in 2020 is…

Boeren-zijn-verdeeld-over-eventuele-verhoging-van-weidegang-naar-80%-in-2020

 

Een kleine meerderheid vindt het een goed plan om de weidegang te verhogen naar 80%. Welke van de 6 onderdelen om dat te bewerkstelligen hierbij de voorkeur heeft is niet onderzocht, maar vragen wij u nog wel, onderaan bij dit bericht. Daarbij gaat het om de volgende zes suggesties die in het rapport vermeld staan.

  1. Een gerichte communicatie
  2. Het bieden van voordelen aan weiders
  3. Het verhogen van de weidepremie
  4. Weidegang als voorwaarde voor uitbreiding
  5. Een korting op het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)
  6. Verplichting van weidegang vanuit de overheid

Ruim 31% van de respondenten vinden het plan gewoon overdreven. Zij zijn tevreden met hoe het nu gaat en vinden het wel prima zo. Mogelijk dat dit ook direct duidelijk maakt waarom ‘gerichte communicatie’  als het meest effectief gezien wordt bij het verhogen van de weidegang naar 80%. Het CLM en de WUR gaan er vanuit dat met betere en gerichte communicatie meer melkveehouders overtuigd kunnen worden van het belang en de voordelen van het verhogen van de weidegang.

 

Welke voorgestelde maatregel vind u de beste?

Hieronder kunt u vertellen waarom u de door u gekozen maatregel de beste optie vindt.