Selecteer een pagina

Deze week vindt de Agritechnica plaats in Hannover. Europa’s grootste agrarische beurs. Toch zijn de meeste noviteiten die daar gepresenteerd gaan worden al bekend, dankzij het internet. Voordat de beurs begint weet iedereen al wat er aan nieuwigheden is. Heeft het daarom nog wel zin om naar een beurs te gaan voor deze noviteiten en vernieuwingen?

Wij vroegen het de doelgroep van deze beurs, zij die dagelijks werken met dikke machines en geavanceerde werktuigen.
Dan zien we direct dat het bezoeken van een beurs (om vernieuwingen en noviteiten te zien) populair is. Nog geen 10% gaf een ‘nee’ antwoord. Maar liefst 45,1% zegt nog altijd wat nieuws op de beurs te zien. Kennelijk worden niet alle vernieuwingen online gepubliceerd, of gelezen.

Is het nog nodig om naar een beurs te gaan voor noviteiten en vernieuwingen

Een derde van de respondenten wil het allemaal graag gewoon graag zelf zien. Mogelijk dat juist het feit dat die noviteiten en vernieuwingen breed gecommuniceerd worden er voor zorgt dat men naar de beurs gaat, om het zelf te kunnen aanschouwen. Bijna 12% vindt dat een beursbezoek ‘er gewoon bij hoort’.

Waarom gaat u naar de beurs?

Ook al wil men graag de nieuwe machines & werktuigen op de beurs zien, dat is niet de belangrijkste reden van het beursbezoek. Op de vraag “Wat is een reden om wel naar een beurs te gaan” scoorden zowel ‘Netwerken’ als ‘Inspiratie opdoen’ hoger dan ‘Noviteiten zien’.

Ook het antwoord ‘Dagje uit’ scoort met 33,3% hoog. Bij deze vraag konden overigens maximaal 3 antwoorden gegeven worden.

Wat is een reden om wel nara een beurs te gaan

Netwerken is de belangrijkste reden voor agrariërs om de beurs te bezoeken. #agripeilingen Klik om te Tweeten

Vooral ouderen willen graag noviteiten zien

Als we kijken naar de verdeling op basis van leeftijd, dan zien we dat vooral de leeftijdscategorie 56-65 jaar het zien van noviteiten een belangrijke reden vinden voor het bezoeken van een beurs. Om precies te zijn met 27,3% van de respondenten die ‘noviteiten zien’ geantwoord hebben.

Netwerken scoort hoog bij de beroepsgroep

Met 34,5% is de leeftijdscategorie 46-55 jaar de grootste groep die ‘netwerken’ als reden voor een beursbezoek aangeeft. Overigens direct gevolgd door de 56-65 jarigen. De jongeren (18-25 jaar) vinden het belang van netwerken geen reden voor een beursbezoek.

Ook interessant om te zien dat bijna de helft van de melkveehouders netwerken als antwoord heeft gegeven.

Jongeren doen graag inspiratie op tijdens een beurs

De jongeren geven relatief vaak aan dat ze inspiratie op willen doen als ze de beurs bezoeken. Maar ook een ‘dagje uit’ en het zoeken van een nieuwe machine/werktuig scoort binnen deze leeftijdscategorie (18-25 jaar) hoog. Met name akkerbouwers geven het ‘dagje uit’ als antwoord.

Denkt u er anders over? Plaats dan een reactie met uw reden voor het bezoeken van een beurs.
En, welke beurs bezoekt u graag? Laat het gerust weten.