Selecteer een pagina

Het op kenteken zetten van tractoren is nog altijd een actueel en omstreden item in de politiek. Onze nieuwe minister Cora van Nieuwenhuizen (I&W) is niet van plan het eerder door de Kamer afgeschoten wetsvoorstel van haar voorganger Melanie Schultz van Haegen opnieuw in te dienen.

Nederland zal regelgeving moeten maken om te voldoen aan de Europese APK plicht. Hoe dat exact moet en wat daarvoor nodig is, is punt van discussie.

Een belangrijk argument wat daarbij aangevoerd wordt is de verbetering van de verkeersveiligheid. Daarom hebben wij de agrarische sector in een online poll deze vraag gesteld:

Gaat het kenteken op tractoren de veiligheid op de weg verbeteren?

Kentekening zorgt niet voor meer veiligheid volgens de boer

Meer dan de helft (54,2%) is van mening dat de verkeersveiligheid er niet beter van wordt. Opvallend is dat bijna een derde (29,6%) geen verschil verwacht. 16,2% gaat er vanuit wel degelijk een verbetering van de verkeersveiligheid te zien wanneer trekkers op kenteken gezet worden, met de bijbehorende APK.

Het LTO wil graag dat er een beperking van de APK plicht komt, zodat die enkel geldt voor trekkers die een maximumsnelheidsconstructie van meer dan 40 km/u hebben. “Wij pleiten er dan ook voor om de kentekenplicht, de meest goedkope en eenvoudige variant om aan de APK-plicht te voldoen, te beperken tot die trekkers waarvoor de APK-plicht geldt“, aldus Calon van LTO Nederland.

VVD en CDA zien het nut van een trekkerkenteken: het handhaven van verzekerings- en apk-plicht en snelheidscontroles. Wel willen de coalitiepartners de administratieve lasten zo laag mogelijk houden.

Volgens acht partijen die een petitie aanboden aan de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat is het tijd om snel tot invoering over te gaan, samen met andere aanpassingen qua regelgeving. Zij zien de noodzaak om de (land)bouwvoertuigen een officiële plaats op de openbare weg te geven. Dan kan direct de maximumsnelheid van deze voertuigen omhoog naar 40km/h. Bij die snelheid zijn wegenbeheerders bereid om ook (land)bouwvoertuigen toe te staan op doorgaande wegen en rondwegen rond de steden en dorpen. Hierdoor hoeven ze niet (meer) door de dorpskernen te rijden, iets wat wel degelijk een positieve impact op de verkeersveiligheid kan hebben.

Hoe denkt u er over? Laat het hieronder in een reactie weten aub.