Selecteer een pagina

In Zeeland zijn er recent veel GPS systemen uit machines gestolen. Absoluut geen toeval zo lijkt het, want de dieven wisten exact waar de gewenste GPS systemen in zaten.

De-politie-heeft-te-weinig-aandacht-voor-diefstal-van-GPS-systemen-8

Bron: sae.org

 

De vice-voorzitter van ZLTO afdeling Tholen spreekt zelfs van een “zeer gerichte actie”. Ook in Noord-Brabant zijn er al vele GPS systemen verdwenen. Een serieuze schadepost, aangezien een GPS systeem al snel twaalf- tot vijftienduizend euro kost.

Hoe denkt de beroepsbevolking er zelf eigenlijk over? Daarom stelden wij deze vraag aan de agrariër.

De politie heeft te weinig aandacht voor diefstal van GPS systemen

De-politie-heeft-te-weinig-aandacht-voor-diefstal-van-GPS-systemen

 

Het is duidelijk. Agrariërs hebben de indruk dat de politie zich niet druk (genoeg) maakt over de golf van diefstallen van deze dure GPS systemen. Misschien logisch, want een Tom-Tommetje heb je al snel gekocht. Dat deze GPS systemen echter van een totaal ander kaliber zijn, en bovendien cruciaal zijn voor het werk kan de politie wel eens ontgaan.

Desondanks is er nog een gedeelte van de respondenten die van mening is dat ook de boer zelf blaam treft. De toegang tot de machines (vaak John Deere) is te eenvoudig. Dat ruim 20% het antwoord “weet ik niet” geeft is opvallend. Wij sluiten niet uit dat juist die respondenten van mening zijn geen goed overwogen antwoord te kunnen geven, omdat de politie misschien wel erg betrokken is bij de slachtoffers, maar er verder niet over communiceert.

Feit blijft dat de ruime meerderheid van agrariërs wel wat meer aandacht van de politie verwacht bij diefstal van deze dure GPS-systemen.