Selecteer een pagina

Het ministerie van LNV gaat geen vrijstelling van fosfaatrechten verlenen voor zeldzame runderen, of zeldzame huisdierrassen.
Daardoor zal ongeveer een derde van de melkveehouders met zeldzame koeien die laten slachten, inkruisen of afvoeren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Stichting Zeldzame Huisdierrassen.

In totaal gaat het hier om ongeveer drie- tot vijfduizend melkveekoeien. Daarom hebben wij ons panel in een flits-peiling gevraagd wat zij vinden van de volgende stelling:

“Het is belachelijk dat er voor deze drieduizend à vijfduizend dieren geen uitzondering op de fosfaatrechten wordt gemaakt.”
Er kon enkel gekozen worden tussen ‘Eens’ of ‘Oneens’.

Zeldzaam rundvee geen vrijstelling fosfaatrechten - grafiek

61,8% is het met de stelling eens.
Het is echter interessanter om te kijken wie het voornamelijk eens of oneens is met de stelling.

Melkveehouderij vindt vrijstelling onterecht

Met name de respondenten die werkzaam zijn in de rundveehouderij en de melkveehouderij hebben ‘Oneens’ als antwoord gegeven. Daarmee laten ze weten het terecht te vinden dat er geen vrijstelling van fosfaatrechten komen voor zeldzame runderen.
De akkerbouwers zijn nogal verdeeld. 55% van hen is het eens met de stelling.

Vooral SGP-ers tegen vrijstelling fosfaatrechten voor zeldzame runderen

Opvallend is dat van de respondenten die aangegeven hebben op de SGP te stemmen 100% het oneens is met de stelling. Zij zijn duidelijk tevreden met de keuze van het ministerie van LNV.
Bij de CDA aanhang is het redelijk gelijk verdeeld en onder de VVD-ers vindt net geen tweederde meerderheid het een verkeerde keuze, zij hadden liever een vrijstelling gezien.

Er is ook gekeken naar het verschil op basis van opleiding, maar daar was geen duidelijk beeld te zien. Opleidingsniveau heeft geen invloed op het voor- of tegenstander zijn in deze stelling.

Nog niet definitief

Het SZH is nog steeds bezig om toch een vrijstelling voor elkaar te krijgen. Dat zien ze het liefst zo snel mogelijk gebeuren, anders zal een gedeelte van de zeldzame rassen al verdwenen zijn, voordat er een eventuele gunstige regeling komt. Volg dit op hun website.

bronnen:
http://szh.nl/mestoverschot-alsnog-doodsteek-zeldzame-koeien/
https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/12/05/zeldzame-runderen-niet-vrijgesteld-van-fosfaatrechten