Selecteer een pagina

In sommige waterschappen zijn de eerste beregeningsverboden al van toepassing, in andere gebieden zit het er aan te komen. Maar wat doet een boer als die ziet dat de akker verdord, de oogst (letterlijk) opdroogt en niet mag beregenen?

Onze panelleden hebben we gevraagd of ze zich aan een beregeningsverbod houden. De helft geeft aan zich volledig te houden aan een (eventueel) verbod en 36,8% doet dat grotendeels wel. 10,5% procent daarentegen geeft aan zich niet te houden aan het verbod op beregenen en riskeert liever een boete.

Beregeningsverbod-boeren---Agri-Peilingen

Houdt u zich aan het beregeningsverbod, wanneer dat voor u geldt?

 

Wanneer er een verbod geldt kiest de boer er niet voor om water uit een ander gebied te onttrekken en het naar eigen percelen te vervoeren. Slechts voor 3,2% van de respondenten is dat een optie, waarbij ze niet verder dan 25 kilometer rijden. Dat is mogelijk wanneer de boer vlakbij een ander waterschap gevestigd is, waar geen oppervlaktewater onttrekkingsverbod geldt.

“Gewoon pech” noemt 54% het als er een verbod op beregening is of komt. Echter wordt ruim een derde van de boeren creatief en slaat zelf een put om alsnog met grondwater te gaan beregenen.

Beregeningsverbod-boeren-2---Agri-Peilingen

Als er bij u een beregeningsverbod geldt, gaat u dan water halen uit een ander waterschap (zonder verbod) en hoeveel kilometers maakt u daar dan voor?

 

Van de boeren die liever een boete riskeren en aangeven te blijven beregenen komt maar liefst 22% uit de melkveehouderij. Verder zijn er bij de akkerbouwers en tuinbouwers ondernemers die voor het negeren van een (eventueel) verbod kiezen.
De loonwerkers willen ze zich wel graag aan het verbod houden, maar dat zal niet altijd gebeuren. Die kiezen massaal voor de optie ‘ja, grotendeels wel‘ (maar dus niet helemaal…).

Wat kost dat beregeningsverbod dan?

Dat er schade kan ontstaan door het verdrogen van gewas en teelt is duidelijk, maar hoeveel schade is dat dan? Hierover zijn de panelleden zeer verdeeld.

Zo worden er aardig grote bedragen genoemd (€600.000) maar evenveel kleinere bedragen (€2000). Ook mooi om te zien dat er geschreven wordt dat het gewoon aanpassen is, omdat er ook jaren van overvloed zijn. Zo compenseert dat elkaar enigszins.

Het gros van de reacties is echter nuchter en doordacht van aard. Wanneer er minder geoogst wordt, stijgt de prijs. Zo is het ook mogelijk dat er geen of een klein verlies geleden wordt ten opzichte van de verwachting. Of misschien zelfs wel meer winst, zoals ook geopperd wordt.

Vanzelfsprekend is het voor veel boeren simpelweg nog te vroeg om een inschatting van eventuele schade, of juist extra winst, te maken.

Zo ziet de één een half leeg glas water, en de ander ziet mogelijkheden met dat halve glas water.

Word ook lid van het agrarische opiniepanel!