Selecteer een pagina

Sinds 1 januari 2018 kunnen ondernemers in de landbouw geen gebruik meer maken van de ‘landbouwregeling‘. Anders gezegd, alle bedrijven zijn nu BTW plichtig. Ze dienen BTW te berekenen bij verkoop van producten en diensten, en dat maandelijks of jaarlijks af te dragen aan de belastingdienst (verminderd met de voorbelasting).

Daarom hebben wij ons agrarische panel een aantal vragen voorgelegd omtrent deze verandering.

Hoe bent u te weten gekomen dat de landbouwregeling afgeschaft zou gaan worden?

Hoe bent u te weten gekomen dat de landbouwregeling afgeschaft zou gaan worden

Wonderbaarlijk dat een slechts 2% deze informatie van de belastingdienst zelf heeft vernomen. Had dat geen 100% moeten zijn? Ook de administratiekantoren hebben het redelijk af laten weten om hun klanten (goed) te informeren over de afschaffing van de landbouwregeling. Meer dan de helft van de respondenten laat de administratie verzorgen door een administratiekantoor. Hadden die dan niet de moeite kunnen nemen om hun klanten tijdig te informeren?

Levert de afschaffing van de landbouwregeling een voordeel of nadeel op voor uw bedrijf?

Levert de afschaffing van de landbouwregeling een voordeel of nadeel op voor uw bedrijf

Hier valt niet direct een conclusie uit te trekken. Mogelijk dat veel ondernemers nog geen oordeel kunnen of willen vellen, voordat ze ervaring hebben opgedaan met de belastingaangifte. Het kan ook zo zijn dat men het niet weet, omdat het administratiekantoor de administratie uit handen neemt en de ondernemer ontzorgd.

Kunt u begrip opbrengen voor het afschaffen van de landbouwregeling?

Kunt u begrip opbrengen voor het afschaffen van de landbouwregeling

Net zoals bij de vorige vraag is er nog onduidelijkheid of er wel of geen begrip is voor het afschaffen van de landbouwregeling. Desondanks is er 44% die er wel begrip voor opbrengt. Want, waarom zou de ene ondernemer geen BTW boekhouding hoeven te voeren, en een andere wel? Op zich is de stemming dus redelijk positief tegenover deze maatregel van de overheid.

De BTW aangifte moet per kwartaal worden aangegeven, er bestaat ook een mogelijkheid dit 1x per jaar te doen. Waar gaat uw voorkeur naar uit?

De BTW aangifte moet per kwartaal worden aangegeven, er bestaat ook een mogelijkheid dit 1x per jaar te doen. Waar gaat uw voorkeur naar uit

Een duidelijke winnaar: BTW aangifte per kwartaal. Daar valt niets anders over te zeggen.

Hoe regelt u uw BTW aangifte?

Hoe regelt u uw BTW aangifte

De meeste agrarische ondernemers hebben de administratie uitbesteed. Desondanks is er nog bijna 30% die elk kwartaal zelf de BTW aangifte gaat doen. Tellen we daar de partner/familie lid bij op, dan is het ruim een derde.

Hoe gaat u de BTW tariefswijziging communiceren aan uw klanten, wanneer u prestaties verricht voor andere landbouwers, of voor landbouwers die tot 1 jan 2018 onder het verlaagde tarief vielen?

Hoe gaat u de BTW tariefswijziging communiceren aan uw klanten, wanneer u prestaties verricht voor andere landbouwers, of voor landbouwers die tot 1 jan 2018 onder het verlaagde tarief vielen

De reacties op deze vraag roepen eigenlijk nieuwe vragen op. Veruit de meest ondernemers communiceren de wijzing niet naar hun klanten toe. Men dient er zelf maar van op de hoogte te zijn, of ze zien het vanzelf wel op de factuur. Is het zo vanzelfsprekend dat dit kan? De belastingdienst zelf dacht kennelijk van wel, aangezien die de ondernemers ook al niet geïnformeerd hebben.

Zou het een bedrijf niet sieren om de (vaste) klanten van te voren te informeren over een drastische wijziging in de facturatie?

We wensen alle ondernemers die voor het eerst te maken hebben met de BTW aangifte een geleidelijke en succesvolle transitie toe.