Selecteer een pagina

In plaats dat de Nederlanders trots zijn op wat boeren doen krijgen ze vaak stank voor dank. Keer op keer krijgt de boer de schuld. Recent nog van gif in trekvogels die ook in Afrika vertoeven, of het verdwijnen van insecten terwijl de burger geen bloementuin meer heeft, maar siertegels.

Daarom hebben wij aan de boer gevraagd waar die zelf trots op is.

Dit is waar de boer trots op is

Boer zijn. Volgens de respondenten is er niets mooier dan het boerenleven. De vrijheid, het vele buiten zijn, werken met dieren of hoogwaardig voedsel produceren. Dat is iets om trots op te zijn.

Boer-dat-ben-je---trots

(er konden maximaal 3 opties geselecteerd worden – antwoorden in afgeronde procenten)

Interessant om te zien dat de derde plaats verdeeld wordt tussen ‘mijn dieren‘ en ‘mijn partner‘. Hier durven wij geen conclusies aan te verbinden.

Het valt vooral op dat de diervriendelijkheid hoog scoort, terwijl er in de media en door consumenten vaak van alles en nog wat geroepen wordt over dierenleed. Waar dit grote verschil van inzicht vandaan komt is niet naar gevraagd. In de reacties op de enquête komen wel wat argumenten voorbij, lees dat iets verder in dit artikel.

Bijzonder is wel dat diervriendelijkheid, maar ook de score van duurzaamheid ruim boven ‘een hoge oogst opbrengst’ staan.

Je bent boer, je blijft boer

Trots zijn onze respondenten ook op de voortzetting van het familiebedrijf en de kwaliteit van de eigen grond. Bijzonder om dan te zien dat het biologisch boeren of verminderen van gebruik van gif juist weer lager scoren.

Boeren trots

bron: https://extension.umaine.edu

Wat is de grootste ergernis bij boeren betreffende berichtgeving in de media

Met Agri Peilingen willen we graag zorgen dat er meer duidelijkheid komt bij de media over wat de boer er zelf van vindt. Immers, er wordt vaak van alles geschreven en gezegd. Vaak door mensen die heel ver van het mooie boerenleven af staan.

Daarom hebben wij de respondenten gevraagd waar zij zich aan storen qua berichtgeving door de media.
De rode draad in vrijwel alle reacties betreft het klakkeloos overnemen van ‘informatie’ zonder dat geverifieerd wordt of die informatie correct is. Net zoals het gebruiken van achterhaald beeldmateriaal (een spuitende giertank bijvoorbeeld) en het opzoeken van de negativiteit. Het gemak van het wijzen met het vingertje, waarbij kleine groepen met een groot mediabereik vaak meer impact hebben op de mening en opinie van mensen, zonder alle feiten op een rijtje te hebben, wordt ook als storend ervaren.

Een opsomming van (opvallende) reacties:

 • Het continu verstrekken van een gekleurd verhaal voorzien van halve waarheden
 • Dat er zo gauw geoordeeld/veroordeeld wordt met wat hij doet en onderneemt zonder zich in de materie en het hoe of wat te verdiepen.
 • Het gemak waarmee de diverse media, ongenuanceerd en volkomen onwaarheden verkondigd… men neemt niet eens de moeite om te controleren of iets wel werkelijk zo is….. en nog steeds die stereotypen…. een spuitende giertank wat al 25 jaar niet meer mag….. kippen in een legbatterij… een tractor met spuit met een grote gele wolk erachter...
 • Dat de burger er zich niet in verdiept maar zonder te weten waar hij het over heeft een negatieve mening heeft en deze verspreidt. Lijkt wel een ziekte. En dat ze dieren zo vermenselijken. Kalfje bij de koe bijv, en kijk naar koe Hermien., Gered van de slacht, nu staat ie de rest van z’n 15 jarig leven met de kop aangebonden, dat zien ze dan niet.
 • Altijd het negatieve belichten. Wanneer gaat de media eens echt onderzoek doen wanneer er weer eens wat geroepen wordt.

 

 • Meten met twee maten, wat er in de Oostvaardersplassen gebeurt i.v.m. dierenwelzijn. En dat het nooit ophoud met de regels, wat gaan ze nu weer verzinnen
 • Dat over boeren word gezegd dat het grote subsidietrekkers zijn.
 • Eerst iets publiceren, en daarna de waarheid controleren. Overigens is de 2e ergernis daar nauw aan verbonden. Je leest nooit iets over rectificaties; en al zeker niet op de rechterpagina bovenaan. (dat zou wettelijk verplicht moeten worden ipv. de ongelezen linker-onderzijde)
 • Dat alles zo negatief is terwijl men vaak nog nooit op een boerderij is geweest om te kijken hoe het echt gaat, en dat er vaak niet de goede gegevens worden gebruikt.
 • Dat de boeren schadelijk zijn voor het milieu, terwijl er zonder boeren en tuinders geen fatsoenlijk en betrouwbaar voedsel is

 

 • Dat als er iets niet deugd het veelal aan de landbouw/boeren ligt er wordt op emotie gereageerd en niet op feiten. Hierdoor worden veel zaken verdraaid en moet de boer heel veeeel inspanning verrichten om het leed weer ongedaan te maken.
 • Meteen met de vinger wijzen naar boeren. De boer heeft het gedaan. Milieuvervuiling, achteruitgang van natuurwaarden, CO2 uitstoot: de boeren krijgen de schuld. Maar mensen, met hun auto, vele wegen en hoge voorzieningenniveau dat aangelegd is, de vele vliegvakanties die geboekt worden, treffen geen blaam… Ik ervaar dat als heel oneerlijk.
 • De onwetendheid door de bureaucratie. Onjuistheden worden heel groot opgeblazen wat sterke gevolgen kan hebben. De sector kan niet veel goed doen.
 • Ze worden dikwijls neergezet als criminelen. Terwijl ze voor ons voedsel zorgen.

 

 • Dat iedereen tegenwoordig er een mening over heeft terwijl ze niet eens weten hoe het werkelijk zit
 • Dat het vaak eenzijdige berichtgeving is, zonder dat er gedegen onderzoek is gedaan. Dat we steeds meer als dierenbeul en milieu vervuiler worden weggezet.
 • Dat de media niet het reële beeld van de landbouw sector aan de burgers laat zien
 • Dat ongefundeerd nieuws en feiten worden gepubliceerd die de landbouw negatief onder de aandacht brengt
 • Leugens, verdraaide waarheden, onvolledige discussies, voorbeeld fipronil, glyfosaat, iprimaclite (bijensterfte) Ik vind wel dat je je verantwoordelijkheid moet nemen, en moet werken aan verbetering. Als voedsel beter wordt gewaardeerd, dan ontstaat er meer ruimte voor innovatie en milieu

 

 • Dat er geen weerwoord wordt gegeven aan de boer.
 • De reacties onder bijv columns. Mensen hebben zo snel een mening over de boeren en dat doet mij veel verdriet 7 dagen in de week op met heel veel liefde en passie zien de burgers niet
 • Er wordt nooit gekeken vanuit het perspectief van de boer
 • Dat ze het zo zwart wit stellen
 • Te weinig kennis bij de burger, ze schreeuwen maar wat en trekken bv op Facebook alles uit het verband alleen door het ontbreken van kennis

 

 • Onwetend maar wel veroordelen
 • Dat iedereen vegetarisch moet worden. Onze vleeskoeien hebben een goed leven gehad, en naar mijn mening kunnen we niet van alleen planten eten. Daarnaast hebben wij de kalfjes 9 maand bij de koe. Worden ze dan gescheiden van elkaar, levensgevaarlijke situaties ontstaan omdat ze aan elkaar gewend zijn. Dus wat is beter….
 • Dat er veel foto’s van oa PvdD uit het buitenland worden gehaald en dan op de Nederlandse sector word afgereageerd
 • Het niet gehinderd door enige kennis van zaken publiceren dat de landbouw van bijna iedere milieuramp de schuld is. Dit terwijl onverminderd doorgaande vervuiling van de burger doodgezwegen wordt.
 • De consument gelooft wakker dier, en die soort media groepen. Ik ga gesprekken aan met de consument om te overtuigen dat het absoluut niet zo gaat als dat wakker dier de consument verteld. En die mensen trappen er in en dat vind ik zo erg.

 

 • Over bestrijdingsmiddelen en regelgeving. in dit land kom je niet meer aan het ouderwetse boeren toe. De nieuwe wetjes wat ze achter hun bureau zich laten invallen, dit zijn mensen die denken dat aardappelen in de boom groeien en appels in de grond. Dat ze eerst eens met de betreffende sector in gesprek gaan.
 • Boemannen maken van de boeren. Een verkeerd beeld neerzetten met achterhaalde info en foto’s.
 • Altijd maar negatief, waarom niet positief. Maar daar heeft de regering ook debit aan, aan de negatieve berichtgeving Die nemen te snel besluiten, maar willen dan niet erkennen dat ze fout zijn geweest. Dit komt wel in de media, maar is dan geen hoofdpagina nieuws
 • De boeren doen het nooit goed volgens de media. Er is altijd wel iets waar ze over zeuren en maken onderwerpen vaak megagroot terwijl ze dat vaak niet zijn. BEN ERG BLIJ MET HET TV PROGRAMMA VAN YVON JASPERS OVER DE BOEREN.
 • Dat ze te snel een oordeel hebben,terwijl het meestal niet waar is. Of de woorden en beeldmateriaal word verkeerd uitgezonden en verdraaid. Ze mogen de boeren niet verantwoordelijk maken tegenover andere bedrijven (slachthuizen,verkeerde verdelgingsmiddelen enz.)

 

 • Stemmingmakerij op/in (social) media. Kleine groeperingen/individuen die met onjuiste cijfers/leugens opinies proberen te beïnvloeden.
 • Domweg overnemen van suggesties in plaats van feiten
 • Grootste roeptoeters zonder gefundeerde mening krijgen de meeste aandacht en weten de publieke opinie sterk te beïnvloeden.
 • Mijn grootste ergernis is het feit dat veel berichtgeving vaak op meningen dan op feiten wordt gebaseerd. En dat er vaak naar de landbouw gewezen wordt maar industrie en de burger zelf doen zelf weinig aan het behoud van natuur
 • Dat de zgn grootschalige fraude met tweelingen niet goed gerectificeerd is. Verder moeten we niet teveel aandacht schenken aan azijnpissers met hun kritiek. Deze hou je altijd hoe goed je het ook doet. Hoe meer aandacht eraan geschonken wordt hoe erger het wordt. Alle boeren moeten de rug recht houden en trots zijn op hun bedrijf!

Heeft u hier nog een aanvulling op? Plaats dan een reactie, waarvoor dank.

Toevallig heeft Enzo Knol gisteren een aflevering gemaakt over ‘de boer’. Misschien dat dit op positieve wijze bijdraagt (bij de jeugd) aan meer begrip en enthousiasme voor de boeren.
Bekijk de aflevering: