Selecteer een pagina

Slechts 10,6% van de boeren heeft geen goede stoel, of heeft die niet nodig. Dat is de heldere uitkomst uit de recente peiling over een ‘goede stoel’ op de machine. Of dat nou een tractor, wiellader, heftruck of kraan betreft. Van de respondenten van het agrarische opinie panel zegt maar liefst 70,2% dat ze al een goede stoel op de machine hebben en een krappe 20 procent heeft nog geen goede stoel maar zou dat wel graag willen.

In principe is dat logisch. Of men nou achter een bureau zit of achter het stuur, het is wel een dagelijkse werkplek. Waarschijnlijk is het voor de werkplek op die machine nog belangrijker om een goede stoel te hebben. De werkplek achter een bureau beweegt beduidend minder dan de tractor op de akker, of de wiellader op de kuil. Het is fijn als de trillingen en vibraties van de machine worden geabsorbeerd door de stoel. Daardoor treed er minder vermoeidheid op.

Naarmate een boer meer hectare grond heeft, maakt hij meer uren op de stoel van zijn machine. Klik om te Tweeten

Hoeveel uur per jaar brengt u door op uw stoel?

Over het algemeen zit er een grote variatie in het aantal uren dat er op de stoel doorgebracht wordt.

Boeren zitten graag op een goede stoel - aantal uren op de stoel

Het valt wel op dat met name boeren in de leeftijdscategorie van 46-55 aardig wat uren draaien, namelijk tussen de 501 en 1000 uren per jaar. In de overige leeftijdscategorieën is het meer verspreid.

Dan is het natuurlijk wel interessant om ook te weten in wat voor soort machine die uren gedraaid worden.

Doe ook mee met het opinie panel!

Op welk werktuig heeft u een (echt) goede stoel?

Op deze vraag konden meerdere antwoorden gegeven worden, waarbij het ons niet verbaast dat de tractoren het hoogste scoren. Wat wel opviel is de hoge score van bijna 70 procent van de akkerbouwers die een goede stoel in alle tractoren hebben zitten. Waarbij ruim 30% tussen de 251 en 500 uren maken en 20% 1501 en of meer uren per jaar.

Ook kenmerkend is het hoge aantal akkerbouwers met een goede stoel op de heftruck. Maar liefst 46,7% van de akkerbouwers geeft aan dat ze een goede stoel op de heftruck hebben. Terwijl dat nou eigenlijk een machine is waar je vaak ‘even’ op stapt en niet direct echt uren mee maakt.

Op welk werktuig heeft u een echt goede stoel - agri peilingen opinie panel

Maar liefst 13,3% geeft aan ook ergens anders een goede stoel te hebben, daar is ook naar gekeken. Het meest genoemd was toch wel de stoel in de auto, de bureaustoel en de zitplek in de vrachtwagen. Begrijpelijk.

Wat kost een goede stoel volgens u?

Als we gaan kijken naar de prijs voor een goede stoel wordt er behoorlijk verschillend over gedacht. Met name de jeugd schat het bedrag wat voor een goede stoel betaald moet worden relatief laag in: onder de €750. Vrijwel 10% van de ondervraagden vinden een prijs boven de €1750 acceptabel voor een goede stoel.

Boeren zitten graag op een goede stoel - wat kost die dan

Wanneer de stoel gekocht gaat worden wil iets meer dan de helft van het opinie panel graag proefzitten. Hier kunnen verkopers hun voordeel halen door goede dienstverlening te leveren.

Hoe laat u zich informeren over een goede stoel?

Laten we direct het meest opvallende resultaat hier als eerste noemen. Hoger opgeleiden (HBO/Universiteit) gaan naar de dealer voor informatie over een goede stoel. Maar liefst 80% van de hoger opgeleiden gaven ‘de dealer’ als antwoordt op deze vraag.

Met een goede 50% scoort de dealer sowieso hoog, mede omdat er meerdere antwoorden mogelijk waren bij deze vraag. De tweede plaats qua informatiebron wordt ingenomen door de collega’s en/of het personeel. Logisch, want die hebben al ervaring op een bepaalde stoel en zullen eerlijk vertellen wat ze van die stoel vinden. Een goede informatiebron.

Verder zien we dat de beurzen door zeker een kwart van de panelleden gebruikt worden om informatie over een nieuwe stoel in te winnen. Wanneer het echter op het kopen van de stoel aankomt, gebeurt dat juist weer niet op de beurs of een evenement. Misschien mag hier de conclusie uit getrokken worden dat een ‘beursaanbieding’ minder nuttig is voor verkopers. Het aanbieden van ‘proefzitten’ zal eerder een positief effect op de verkoop opleveren.

Hoe laat u zich informeren over een goede stoel - Agri Peilingen

Waar koopt u uw nieuwe stoel?

Zoals we hierboven al schreven is de beurs of een evenement niet meteen de plaats om een nieuwe stoel te kopen. Dat doet de boer het liefst lokaal en bij het eigen mechanisatiebedrijf. Ruim 65% geeft dat als antwoordt, op ruime afstand gevolgd door een winkel of de dealer (31,4%).

De boeren die gevestigd zijn in Gelderland of Overijssel kiezen massaal voor het mechanisatiebedrijf voor de aanschaf van de nieuwe stoel.

Het online aanschaffen van een nieuwe stoel zit op bijna 22%. Gezien de groei van online aanschaffen in het algemeen, mag er verwacht worden dat dit aandeel in de komende jaren zal stijgen.

Waar koopt u uw nieuwe stoel voor op de tractor

Wie verzorgt het inbouwen van de nieuwe stoel?

Aangezien meer dan 65% de nieuwe stoel bij het mechanisatiebedrijf koopt is het niet vreemd dat het inbouwen van de nieuwe stoel ook door het mechanisatiebedrijf verzorgd wordt. 37,1% van de panelleden geeft aan dat de inbouw door het mechanisatiebedrijf verzorgd wordt.

Toch doet 43,8% het inbouwen zelf. Kijken we specifiek naar de akkerbouwers, dan zien we dat maar liefst 73,3% de stoel zelf inbouwt.

Wie verzorgt het inbouwen van de nieuwe stoel - agri peilingen

Wat het inbouwen van de stoel betreft is er nog een gewetensvraag gesteld.

Vindt u het acceptabel als een mechanisatiebedrijf een online gekochte stoel inbouwt?

Vindt u het acceptabel als een mechanisatiebedrijf een online gekochte stoel inbouwt

Benieuwd naar de populariteit van de verschillende stoelenleveranciers? Wij wel, vandaar de volgende vraag:

Welke van deze stoelenleveranciers kent u?

Hierbij konden meerdere antwoorden gegeven worden, en het mag duidelijk zijn wie de winnaar is. Opvallend is dat Kramp, maar ook Granit, voornamelijk bij de jongere generatie (onder de 35 jaar) bekendheid geniet. In de leeftijdscategorie van 18-25 jaar geeft maar liefst 100% van de panelleden aan dat ze Kramp als stoelenleverancier kennen. Granit scoort een mooie 75% herkenning bij de 26 tot 35 jarigen.

Welke van deze stoelenleveranciers kent u - Agri Peilingen

Conclusie

Als stoelenverkoper zijn de mechanisatiebedrijven het belangrijkste afzetkanaal. Biedt daarbij de mogelijkheid tot proefzitten aan en richt de marketing met name op akkerbouwers. Kramp en Granit hebben alle een goede bekendheid bij de jongeren, hier valt voor de andere leveranciers nog winst te behalen.

Verder was het duidelijk dat naar mate een boer meer (eigen) grond heeft, er meer uren op de stoel gezeten wordt.

Als uitsmijter werd er gevraagd welke goede stoel momenteel in gebruik is. Onbetwiste winnaar is: Grammer. Op een hele grote afstand volgt Volvo en de al aanwezige stoel in de machine bij aanschaf.

Bent u nog geen lid van het opinie panel? Meldt u dan hier aan! Zo kunt u de volgende keer uw eigen mening geven en bijdragen aan een goed/beter inzicht in de agrarische branche.

Grammer is de stoel van voorkeur voor veel boeren. Klik om te Tweeten