Selecteer een pagina

Links en rechts komen de berichten over schone energie, elektrische trekkers en autonome landbouwmachines voorbij. Duurzaamheid en vergroening zijn ‘hot’, ook in de agrarische sector begint dat steeds verder door te dringen. Maar hoe kijkt de boer daar tegenaan? We hebben het agrarische panel een aantal vragen hierover voorgelegd. De boer is nog verdeeld, zo blijkt uit de respons.

Fendt E100 elektrische tractor

Fendt E100 elektrische tractor – bron: Wikimedia

Er is meer dan alleen elektriciteit

De eerste stelling had meteen betrekking op de (verre) toekomst: Onze kleinkinderen groeien op met 100% elektrisch aangedreven trekkers.
Slechts een ruime 18% is van mening dat brandstoffen op basis van olie altijd de beste keuze blijft, in plaats van schone energie. Meer dan 57% is van mening dat onze kleinkinderen met 100% elektrische tractoren zullen rijden, maar… op 3,5% na is iedereen van mening dat dat in combinatie zal zijn met een ander alternatief.
Ruim 20% acht de kans groter dat een ander alternatief de belangrijkste energiebron zal zijn, in plaats van olie en/of elektriciteit.

Schone energie op en rond de boerderij - hoe kijkt de boer daar tegenaan 1

Ruim 57% van de boeren denkt dat hun kleinkinderen 100% elektrische tractoren zullen hebben. Klik om te Tweeten

Welke schone energiebron is goed binnen de landbouw inpasbaar?

Los van de aandrijving van toekomstig materieel op en rondom de boerderij zijn we ook benieuwd welke bron van schone energie binnen de landbouw goed toepasbaar is. Hier konden meerdere antwoorden gekozen worden.
Met stip op één is dat, uiteraard zouden we eigenlijk willen zeggen, zonne-energie. Daken van stallen en boerderijen zijn vaak uitermate geschikt om een groot arsenaal aan zonnepanelen op neer te leggen.

Windenergie verdient een goede tweede plek in dit rijtje, gevolgd door biobrandstof & waterstof (beide met 32%), biomassa en aardwarmte.
Op zich zien we hier geen verrassingen, alhoewel waterstof relatief hoog scoort in vergelijking met de onbekendheid er van bij ‘de gewone Nederlander’.

Schone energie op en rond de boerderij - hoe kijkt de boer daar tegenaan 2

De eerste ontwikkelingen van elektrisch aangedreven trekkers is op basis van netstroom

Dat is makkelijker gezegd dan gedacht, zo blijkt uit de antwoorden. Meer dan de helft van de respondenten durft deze stelling niet te bevestigen of te ontkennen. Ze weten het niet. Ruim 25% daarentegen is inderdaad van mening dat de eerste elektrisch aangedreven tractoren die stroom gewoon uit het stopcontact of laadpaal zullen halen.

Gezien het gegeven dat er al geëxperimenteerd wordt met elektrische tractoren die op netstroom rijden is deze uitkomst enigszins verrassend te noemen. Een half jaar geleden schreef ‘Boerderij’ hier nog over, en Mechaman kwam met nieuws over de 100% elektrische Fendt E100. John Deere testte in 2016 al met een elektrisch aangedreven tractor.

Maar die tractor moet wel snel opladen!

Schone energie op en rond de boerderij - hoe kijkt de boer daar tegenaan 3

Als we vragen wat een acceptabele laadtijd voor een elektrische trekker is, dan wil maar liefst 58% dat die binnen de 2 uur weer vol zit. Met onze mobiele telefoons wil dat al wel lukken, voor grotere accupakketten zullen de engineers nog even goed aan het werk moeten. Gezien de technologische vooruitgang van oplaadbare accupakketten zal dat vast wel goed komen. Tot die tijd moet er nog even gebruik gemaakt worden van diesel.

30% van de boeren vind dat een elektrische tractor binnen 1 uur opgeladen moet zijn. Klik om te Tweeten

Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen bij elektrische autonome landbouwvoertuigen?

Kijken we verder dan alleen tractoren, dan zien we dat er nogal wat tegenwerpingen kunnen zijn voor de toepassing van autonome elektrische machines. Onbetwist de twee grootste uitdagingen zijn de aanschafprijs en de vraag “Hoe krijg ik de stroom bij het voertuig?“.

De aanschafprijs is relatief. Met name omdat de operationele kosten van de landbouwwerktuigen beduidend lager zullen zijn (personeelskosten, brandstofkosten, onderhoud). Mogelijk dat er interessante leaseopties komen waardoor het in zijn geheel goedkoper en haalbaarder wordt om gebruik te gaan maken van elektrische autonome landbouwwerktuigen.

Wat het opladen betreft komen er mogelijk wel oplaadstations bij de akkers te staan, op basis van zonne- en windenergie. Dan kan het werktuig zichzelf opladen wanneer het nodig is. Vergelijkbaar met de automowers voor het gazon.

Interessant om te zien dat “veiligheid” als derde punt genoemd wordt. Wanneer we kijken naar de betrouwbaarheid en veiligheid van autonoom rijdende auto’s dan zien we dat die steeds beter scoren dan auto’s met een bestuurder. Waarom zou dat met een landbouwvoertuig anders zijn?

Hieronder de overige antwoorden (er konden meerdere antwoorden gegeven worden).

Schone energie op en rond de boerderij - hoe kijkt de boer daar tegenaan 4

 

Schone energie neutrale autonome landbouwvoertuigen zijn een aanwinst voor de boer

Hier blijken de panelleden nogal verdeeld te zijn. Een goede 52% zegt “Ja” op deze stelling, terwijl net geen 46% “Nee” antwoordt. Hier zien we wel een scheiding op basis van leeftijd. In de leeftijdscategorieën boven de 46 jaar zien we meer “Nee” stemmers, en juist daaronder overheerst het “Ja”.

Ondanks de verdeeldheid zien we wel dat dit item over elektrische en autonome landbouwvoertuigen leeft in de agrarische sector, aangezien de responsratio van onze panelleden boven de 50% lag, daar waar 24,8% een gemiddelde score is op vragenlijsten die per e-mail worden verstuurd.

Ben je nog geen lid van het opinie panel van Agri Peilingen? Meld je nu direct aan!